Σελίδα αποποίησης ευθύνης Speed SEO

Τελευταία ενημέρωση: Δεκεμβρίου 2021

Ερμηνεία και ορισμοί

Ερμηνεία

Οι λέξεις στις οποίες το αρχικό γράμμα γράφεται με κεφαλαίο γράμμα έχουν σημασίες που ορίζονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι ακόλουθοι ορισμοί έχουν την ίδια έννοια, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζονται στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας αποποίησης ευθύνης:

  • Η Εταιρεία (που αναφέρεται ως “η Εταιρεία”, “Εμείς”, “εμάς” ή “μας” σε αυτή την Αποποίηση Ευθύνης) αναφέρεται στην Speed SEO.
  • Η Υπηρεσία αναφέρεται στον Ιστότοπο.
  • Εσείς σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία ή η εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ανάλογα με την περίπτωση.
  • Ο ιστότοπος αναφέρεται στο Speed SEO, προσβάσιμος από το https://speed.cy/

Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία προορίζονται μόνο για σκοπούς γενικής πληροφόρησης.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή συμπτωματική ζημία ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, είτε πρόκειται για αγωγή λόγω σύμβασης, αμέλειας ή άλλης αδικοπραξίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις του περιεχομένου της Υπηρεσίας ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Αυτή η αποποίηση ευθύνης δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του προτύπου αποποίησης ευθύνης.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η Υπηρεσία είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Αποποίηση ευθυνών για εξωτερικούς συνδέσμους

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που δεν παρέχονται ή συντηρούνται από την Εταιρεία ή δεν συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν.

Σημειώστε ότι η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια, τη συνάφεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτούς τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.

Αποποίηση ευθύνης για λάθη και παραλείψεις

Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία είναι μόνο για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος. Ακόμη και αν η Εταιρεία λαμβάνει κάθε προφύλαξη για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο της Υπηρεσίας είναι επίκαιρο και ακριβές, μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Επιπλέον, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, των κανόνων και των κανονισμών, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται στην Υπηρεσία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή για τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Αποποίηση ευθύνης για δίκαιη χρήση

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν έχει πάντα ειδική άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία διαθέτει το εν λόγω υλικό για κριτική, σχολιασμό, ειδησεογραφία, διδασκαλία, ακαδημαϊκή έρευνα ή έρευνα.

Η Εταιρεία πιστεύει ότι αυτό αποτελεί “θεμιτή χρήση” οποιουδήποτε τέτοιου υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 107 του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα από την Υπηρεσία για δικούς σας σκοπούς που υπερβαίνουν τη δίκαιη χρήση, πρέπει να λάβετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αποποίηση ευθυνών

Η Υπηρεσία μπορεί να περιέχει απόψεις και γνώμες που είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την επίσημη πολιτική ή θέση οποιουδήποτε άλλου συγγραφέα, οργανισμού, οργανισμού, εργοδότη ή εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας.

Τα σχόλια που δημοσιεύονται από τους χρήστες είναι αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οι χρήστες θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε συκοφαντική δυσφήμιση ή δικαστική διαμάχη που προκύπτει από κάτι που γράφτηκε σε ένα σχόλιο ή ως άμεσο αποτέλεσμα αυτού που γράφτηκε σε ένα σχόλιο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε σχόλιο δημοσιεύεται από χρήστες και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε σχόλιο για οποιονδήποτε λόγο.

Δεν υπάρχει ευθύνη αποποίησης ευθύνης

Οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία δεν ασχολείται με την παροχή νομικών, λογιστικών, φορολογικών ή άλλων επαγγελματικών συμβουλών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της διαβούλευσης με επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικούς, νομικούς ή άλλους αρμόδιους συμβούλους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ειδική, τυχαία, έμμεση ή επακόλουθη ζημία που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Υπηρεσίας.

Αποποίηση ευθύνης “Χρήση με δική σας ευθύνη”

Όλες οι πληροφορίες στην Υπηρεσία παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση αυτών των πληροφοριών, και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εγγυήσεων απόδοσης, εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό.

Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιονδήποτε άλλον για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια που λήφθηκε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από την Υπηρεσία ή για οποιαδήποτε επακόλουθη, ειδική ή παρόμοια ζημία, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Αποποίηση ευθυνών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@speed.cy
  • Επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στην ιστοσελίδα μας: https://speed.cy/contact-us
  • Με αριθμό τηλεφώνου: +35799762835