+357 9976 2835

20 δεξιότητες Social Media που χρειάζεται κάθε μάνατζερ

20 δεξιότητες για διαχειριστές κοινωνικών μέσων
Η σημασία ενός διαχειριστή κοινωνικών μέσων για τις επιχειρήσεις!
Πίνακας περιεχομένων

  Σε αυτό το δοκίμιο, θα μιλήσουμε για τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης το 2022. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ανθρώπων που μπορούν να εργαστούν ως διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είναι σημαντικό να κατανοήσετε ποιες δεξιότητες και γνώσεις χρειάζονται για αυτή τη θέση.

  Το 2022, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συνεχίσουν να αποτελούν μεγάλο μέρος της ζωής μας. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να παρακολουθούν τις αλλαγές στην τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους αναλόγως. Είτε χρησιμοποιείτε τις κοινωνικές πλατφόρμες για προσωπικούς σκοπούς είτε για την επιχείρησή σας, πρέπει να διασφαλίσετε ότι η διαδικτυακή σας παρουσία είναι συνεπής και ελκυστική.

  Το τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλάζει συνεχώς και μπορεί να είναι δύσκολο να συμβαδίζει κανείς με τις αλλαγές στην τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα. Γι’ αυτό το λόγο γράψαμε αυτό το άρθρο για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστεί ένας διαχειριστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης το 2022.

  Τι είναι ο διαχειριστής κοινωνικών μέσων;

  Ο διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι κάποιος που διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας συνεπούς διαδικτυακής παρουσίας σε όλες τις διαφορετικές πλατφόρμες, είτε πρόκειται για το Facebook, το Twitter, το Instagram ή το LinkedIn.

  Ο ρόλος του διαχειριστή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και θα συνεχίσει να εξελίσσεται και τα επόμενα χρόνια. Η έμφαση δίνεται πλέον στην ανάλυση, τη μέτρηση και την απόδοση των επενδύσεων.

  Ρόλος Social Media Mager
  Μάθετε να προσλαμβάνετε έναν καλό διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης

  Τι κάνει ένας διαχειριστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης;

  Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη διαδικτυακή παρουσία της εταιρείας σε διάφορες πλατφόρμες. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να δημοσιεύουν περιεχόμενο, να συνεργάζονται με μια κοινότητα και να παρακολουθούν τη φήμη του εμπορικού σήματος της εταιρείας.

  Πρέπει να είναι δημιουργικοί στην προσέγγισή τους και να διασφαλίζουν ότι δημοσιεύουν σχετικό περιεχόμενο που θα απευθύνεται στο κοινό-στόχο τους.

  Στην ουσία, αυτά είναι τα καθήκοντα ενός διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

  1. Αναπτύξτε μια στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα βοηθήσει την εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της.
  2. Δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου για διάφορες πλατφόρμες.
  3. Συμμετέχετε στην κοινότητα και ανταποκριθείτε στα σχόλια.
  4. Παρακολουθήστε τη φήμη της μάρκας στο διαδίκτυο και αναλάβετε δράση εάν είναι απαραίτητο.
  5. Συνεργάζεστε με άλλα τμήματα της εταιρείας για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνούν.
  6. Δημιουργήστε αναφορές για τη διοικητική ομάδα ώστε να τους ενημερώνετε για το τι συμβαίνει.
  7. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει επίσης να γνωρίζουν καλά μια ποικιλία διαφορετικών πλατφορμών.
  8. Παρακολουθήστε τις τάσεις και προσαρμόστε το περιεχόμενο ανάλογα.
  9. Πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται με διαφορετικούς τύπους περιεχομένου και μορφότυπων, από εικόνες έως βίντεο.
  10. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης καλή γνώση της τελευταίας τεχνολογίας.
  11. Πρέπει να είναι σε θέση να συμβαδίζουν με τις νέες πλατφόρμες και τα χαρακτηριστικά που προστίθενται από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
  12. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να έχουν καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
  13. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επικοινωνούν με ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, από διαφορετικούς πολιτισμούς και υπόβαθρα.
  14. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να μπορούν να εργάζονται ομαδικά και να επικοινωνούν με άλλα τμήματα.
  15. Πρέπει επίσης να είναι καλοί στην επίλυση προβλημάτων, καθώς θα συναντήσουν ζητήματα που πρέπει να επιλύσουν.
  16. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι δημιουργικοί.
  17. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να σκέφτονται γρήγορα, καθώς θα συναντήσουν ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή.
  18. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εργάζονται εντός προθεσμίας, καθώς θα έχουν έργα και εκστρατείες που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
  19. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτονται έξω από το κουτί και να επινοούν νέες ιδέες.
  20. Θα πρέπει επίσης να έχουν καλές δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου, καθώς θα πρέπει να εργάζονται ταυτόχρονα σε πολλά διαφορετικά έργα και εκστρατείες.
  21. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι ικανοί να εκτελούν πολλαπλές εργασίες, καθώς θα εργάζονται σε πολλά διαφορετικά έργα ταυτόχρονα.
  22. Πρέπει επίσης να είναι δημιουργικοί, καθώς θα πρέπει να επινοούν νέες ιδέες και στρατηγικές.
  23. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται επίσης να παρακολουθούν τις τελευταίες τάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  24. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εργάζονται υπό πίεση, καθώς θα έχουν στενές προθεσμίες και πολλά πράγματα που ανταγωνίζονται για την προσοχή τους.
  25. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαχειρίζονται πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς ταυτόχρονα.
  26. Οι διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναμένεται επίσης να είναι σε θέση να εργάζονται ανεξάρτητα.
  27. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να κατανοούν τις επιχειρήσεις των πελατών τους, ώστε να μπορούν να δημιουργούν περιεχόμενο που είναι σχετικό με αυτές.
  Τι κάνει ένας Social Media Manager

  Τι δεν είναι ένας διαχειριστής κοινωνικών μέσων;

  Η δουλειά ενός διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι να δημιουργεί περιεχόμενο για τους πελάτες του. Πρόκειται για τη διαχείριση των λογαριασμών των πελατών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη βοήθειά τους στην επίτευξη των στόχων τους με τη δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου. Αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε είτε είστε εργοδότης είτε αναζητάτε εργασία.

  Η ανάθεση καθηκόντων στους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που δεν είναι η δουλειά τους είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα. Μπορεί να είστε πολύ απασχολημένοι ή να μην ξέρετε πώς να το κάνετε μόνοι σας, αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα την επιχείρησή σας.

  Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι κάνει ένας διαχειριστής κοινωνικών μέσων και πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε να κάνει τη δουλειά του.

  Η σημασία του μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων ενημέρωσης το 2022

  Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει γίνει ουσιαστικό μέρος κάθε επιχειρηματικής στρατηγικής. Η σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα αυξηθεί στο μέλλον, καθώς κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι άνθρωποι εντάσσονται σε αυτές τις πλατφόρμες.

  Σύμφωνα με μελέτη της Statista, ο αριθμός των ενεργών χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2017, υπήρχαν 2,86 δισεκατομμύρια μηνιαίως ενεργοί χρήστες στα κυριότερα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως. Μέχρι το 2022, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 3,96 δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες. Μέχρι το 2025, αναμένεται να φτάσει τα 4,41 δισεκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως.

  Η σημασία του μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι προφανής. Αν θέλετε να προσεγγίσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητα.

  Ενώ η αυξανόμενη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι καλή είδηση για τις επιχειρήσεις, τους θέτει επίσης νέες προκλήσεις.

  Εάν είστε διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για αυτές τις προκλήσεις. Οι δεξιότητες ενός διαχειριστή μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν συνεχώς, αλλά υπάρχουν ορισμένες δεξιότητες που είναι πιο σημαντικές από άλλες.

  Ας ξεκινήσουμε!

  Γιατί να γίνετε διαχειριστής κοινωνικών μέσων;

  Πώς να γίνεις Social Media Manager το 2022 + Ξεκινήστε το δικό σας γραφείο ⭐️

  Το πρώτο ερώτημα που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας είναι γιατί θέλετε να γίνετε διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

  Σας ενδιαφέρει αυτός ο τομέας επειδή είναι συναρπαστικός και προκλητικός; Θέλετε να συμμετέχετε σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς;

  Όποιος κι αν είναι ο λόγος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πολλά. Όχι μόνο μπορούν να δημοσιεύουν όλη μέρα στο Twitter και το Facebook, αλλά πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επικοινωνούν με την ομάδα τους και τους πελάτες τους.

  Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει επίσης να γνωρίζουν πολλά για την εταιρεία για την οποία εργάζονται. Πρέπει να κατανοήσουν τι θέλει να επιτύχει η εταιρεία και πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να τη βοηθήσουν να το πετύχει.

  Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει επίσης να είναι σε θέση να συνεργάζονται με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Πρέπει να συντονίζουν τις προσπάθειές τους με τα άλλα άτομα της ομάδας τους και με τους πελάτες τους.

  Ο διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται καλά υπό πίεση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν συνεχώς και είναι σημαντικό να είναι σε θέση να προσαρμόζονται. Πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν το απροσδόκητο και να βρίσκουν λύσεις όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα έχουν σχεδιάσει.

  Ακολουθούν 20 δεξιότητες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τις επερχόμενες αλλαγές στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

  #No. 1: Πρέπει να είστε δημιουργικός και αναλυτικά σκεπτόμενος.

  #No. 2: Πρέπει να έχετε καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.

  #No. 3: Πρέπει να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τις κύριες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

  #No. 4: Πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε διάφορα εργαλεία μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων.

  #No. 5: Πρέπει να ξέρετε πώς να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά ανθρώπους και έργα.

  #No. 6: Πρέπει να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε εργαλεία ανάλυσης κοινωνικών μέσων.

  #No. 7: Πρέπει να μπορείτε να γράφετε αποτελεσματικά για το κοινό σας.

  #No. 8: Πρέπει να είστε σε θέση να ερευνήσετε τα δημογραφικά στοιχεία και τα προφίλ του κοινού-στόχου σας.

  #No. 9: Πρέπει να είστε σε θέση να εργάζεστε σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς.

  #No. 10: Πρέπει να ξέρετε πώς να δημιουργείτε περιεχόμενο που προωθεί εσάς και την επιχείρησή σας.

  #No. 11: Πρέπει να ξέρετε πώς να αναπτύξετε μια στρατηγική κοινωνικών μέσων που να λειτουργεί για την επιχείρησή σας.

  #No. 12: Πρέπει να είστε σε θέση να διαχειρίζεστε πολλά έργα ταυτόχρονα.

  #No. 13: Πρέπει να μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.

  #No. 14: Πρέπει να γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  #No. 15: Πρέπει να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε εργαλεία ανάλυσης κοινωνικών μέσων.

  #No. 16: Πρέπει να ξέρετε πώς να δημιουργήσετε μια ισχυρή ταυτότητα μάρκας για την εταιρεία σας.

  #No. 17: Πρέπει να καταλάβετε τι κάνει τους ανθρώπους να ανταποκρίνονται στις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

  #No. 18: Πρέπει να ξέρετε πώς να βασίζετε τα σχέδια μάρκετινγκ σας σε δεδομένα.

  #No. 19: Πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιείτε εργαλεία όπως το Hootsuite και το Tweetdeck.

  #No. 20: Πρέπει να είστε σε θέση να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με άλλα τμήματα της εταιρείας σας.

  Καθημερινές ενέργειες ως Διαχειριστής Κοινωνικών Μέσων

  Η απάντηση είναι απλή: τα πάντα. Οι δεξιότητες και οι γνώσεις που χρειάζεται ένας διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πολλές, χωρίς να είναι το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά να μάθεις που μπορεί να είναι δύσκολο να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις.

  Ο καλύτερος τρόπος για να μάθεις είναι να κάνεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβετε διάφορες πρωτοβουλίες στην εταιρεία σας και να προσπαθήσετε να εφαρμόσετε στρατηγικές κοινωνικής δικτύωσης για αυτές. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνετε τι λειτουργεί καλύτερα, τι δεν λειτουργεί καθόλου και πώς να βελτιώνετε τις δεξιότητές σας με την πάροδο του χρόνου.

  Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι δεν πρόκειται για εσάς, αλλά για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η δουλειά σας είναι να διασφαλίσετε ότι θα έχουν μια εξαιρετική εμπειρία και θα βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επομένως, δεν έχει πάντα να κάνει με εσάς, αλλά με το κοινό-στόχο σας και το τι είναι πιο χρήσιμο γι’ αυτό.

  Φέτος, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συνεχίσουν να αποτελούν κινητήρια δύναμη στον κόσμο του μάρκετινγκ. Είναι σημαντικό να ενημερώνεστε και να μαθαίνετε πώς να το χρησιμοποιείτε σωστά. Μπορείτε να το κάνετε αυτό παρακολουθώντας διαδικτυακά μαθήματα, διαβάζοντας βιβλία και μαθαίνοντας από άλλους στον τομέα σας.

  Ως διαχειριστής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι σημαντικό να συμβαδίζετε με όλα τα νέα πράγματα σε αυτόν τον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Όσο νωρίτερα ενημερωθείτε για τις νέες τάσεις, τόσο καλύτερα θα είναι η επιχείρησή σας στο μέλλον.

  Γι’ αυτό ρίξτε άλλη μια ματιά στις 20 δεξιότητες και βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι.

  Ποια είναι τα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα που πρέπει να γνωρίζετε;

  Οι κορυφαίες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης το 2017 ήταν:

  1. Facebook
  2. YouTube
  3. Instagram
  4. Twitter
  5. WhatsApp
  6. Qzone
  7. WeChat
  8. Μεσαίο
  9. Tiktok
  10. Reddit
  11. Tumblr
  12. Snapchat
  13. Pinterest
  14. LinkedIn
  15. Quora
  16. VK
  17. Stumbleupon
  18. VKontakte
  19. Flickr

  Όλες αυτές οι πλατφόρμες έχουν τα δικά τους δημογραφικά χαρακτηριστικά και τους δικούς τους χρήστες.

  Το Instagram, για παράδειγμα, είναι δημοφιλές στους νέους, ενώ το LinkedIn χρησιμοποιείται από επαγγελματίες για να δικτυωθούν με άλλους επαγγελματίες. Το Facebook, από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιείται από άτομα όλων των ηλικιών.

  Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητές σας στην SMM το 2022, σας συνιστώ να εξοικειωθείτε με τις κορυφαίες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφονται παραπάνω. Επειδή αυτά δεν είναι μόνο τα πιο σημαντικά αλλά και τα πιο μοντέρνα.

  Σήμερα, οι έμποροι δεν προσπαθούν μόνο να κάνουν τους ανθρώπους να αγοράσουν τα προϊόντα τους. Προσπαθούν επίσης να κάνουν τους ανθρώπους να κάνουν like και να μοιράζονται το περιεχόμενό τους.

  Όσο περισσότερα likes, shares και σχόλια λαμβάνει η ανάρτησή σας, τόσο περισσότερο θα κοινοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τόσο περισσότεροι άνθρωποι θα τη βλέπουν. Και αυτό είναι που θέλετε!

  Social Media, Εξηγήσεις για αρχάριους με συμβουλές, Ιστορία, Μάθηση, Πηγές

  Πώς μπορεί ένας διαχειριστής κοινωνικών μέσων να ωφελήσει την επιχείρησή σας;

  Οι διαχειριστές μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μεγαλύτερη προβολή στα σημαντικότερα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να έχετε μια επιτυχημένη επιχείρηση, είναι σημαντικό τα προϊόντα σας να τα βλέπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι. Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτοί που μπορούν να σας βοηθήσουν να το επιτύχετε αυτό.

  Ξέρουν πώς να κάνουν την επωνυμία σας να φαίνεται καλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αυξάνουν τη δημοτικότητά της. Ερευνούν τι αρέσει στους ανθρώπους, για τι μιλούν και ποιο είδος περιεχομένου τραβάει τη μεγαλύτερη προσοχή. Χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν ελκυστικές αναρτήσεις για τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που κάνουν τους ανθρώπους να θέλουν να σας ακολουθήσουν.

  Επίσης, σας βοηθούν να αποκτήσετε περισσότερους οπαδούς. Έχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να προωθήσουν το εμπορικό σήμα σας και να αυξήσουν τον αριθμό των ανθρώπων που το ακολουθούν.

  Οι διαχειριστές κοινοτήτων, όπως αποκαλούνται επίσης, είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στον κόσμο του διαδικτυακού μάρκετινγκ.

  Οι διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητοι αν θέλετε να είστε επιτυχημένοι σε αυτόν τον κλάδο. Εξασφαλίζουν ότι η μάρκα σας θα γίνει αντιληπτή και θα σας βοηθήσουν να την ανεβάσετε στο επόμενο επίπεδο.

  Τι είναι το Social Media Marketing; Μάρκετινγκ μέσων κοινωνικής δικτύωσης (SMM)

  Το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων σημαίνει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων για την προώθηση της επιχείρησής σας και την προσέλκυση περισσότερων πελατών. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος επικοινωνίας με πιθανούς πελάτες, αύξησης της αναγνωρισιμότητας της μάρκας και ενίσχυσης των πωλήσεων.

  Όταν πρόκειται για το μάρκετινγκ της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο, έχετε πολλές επιλογές. Το μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα από τα πιο δημοφιλή, επειδή είναι δωρεάν ή επί πληρωμή, αλλά εύκολο να γίνει. Επιπλέον, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική αν γίνει σωστά.

  Τι είναι το Social Media Marketing; (Και γιατί έχει σημασία;!)

  Πώς να χρησιμοποιήσετε το Social Media Marketing για να προωθήσετε την επιχείρησή σας;

  Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων για την επιχείρησή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημοσιεύετε φωτογραφίες, βίντεο και αναρτήσεις σε ιστολόγια σχετικά με την επιχείρησή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνείτε με τους πελάτες, να απαντάτε στις ερωτήσεις τους και να ακούτε τι έχουν να πουν.

  Είναι σημαντικό να είστε συνεπείς όταν χρησιμοποιείτε το μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων. Θα πρέπει να δημοσιεύετε κάτι τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, αλλά δεν χρειάζεται να το κάνετε ταυτόχρονα. Είναι εντάξει αν το κατανέμετε σε αρκετές ημέρες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δείξετε στον κόσμο μια ματιά στα παρασκήνια της επιχείρησής σας. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος να συνδεθείτε με τους πελάτες και να τους αφήσετε να σας γνωρίσουν καλύτερα.

  https://docs.google.com/presentation/d/13lR5qu8BFtSBhRC5zsrrrRytjrl3-bMPLTDD-Hjl_gk/edit?usp=sharing

  Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αυτά είναι μόνο μερικά από τα πιο σημαντικά:

  1. Κάντε τους ανθρώπους να εγγραφούν στη λίστα email σας.
  2. Μοιραστείτε μαζί τους χρήσιμο περιεχόμενο, ιδιωτικά ή για όλη την ομάδα.
  3. Δείξτε συνέπεια στον τρόπο που αλληλεπιδράτε με τους ανθρώπους.
  4. Συμμετέχετε σε συζητήσεις με τους οπαδούς και τους θαυμαστές σας
  5. Δημοσιεύστε χρήσιμες πληροφορίες που σχετίζονται με την επιχείρησή σας, αλλά και ενδιαφέρουν το ευρύ κοινό (και δεν είναι πολύ εμπορικές).
  6. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε με ανθρώπους σε εκδηλώσεις και συνέδρια ή στην περιοχή σας.
  7. Μοιραστείτε χρήσιμα άρθρα που είναι σχετικά με τον κλάδο σας.
  8. Βοηθήστε τους ανθρώπους με τις ερωτήσεις και τα προβλήματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (για να κάνετε την υποστήριξη πελατών σας πιο αποτελεσματική).
  9. Να είστε μια χρήσιμη πηγή για τους οπαδούς σας, όταν σας κάνουν ερωτήσεις σχετικά με επιχειρήσεις, καριέρες ή άλλα θέματα και τους βοηθάτε.
  10. Να είστε πηγή για τους οπαδούς σας σε σχέση με την προσωπική τους ζωή.
  11. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε με ανθρώπους που δεν είναι πελάτες σας.
  12. Γίνετε πηγή για ανθρώπους που δεν είναι οπαδοί σας (και δεν χρειάζεται να είναι).
  13. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε με παράγοντες επιρροής στον κλάδο σας.
  14. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε με άλλους ανθρώπους του κλάδου σας.
  15. Χρησιμοποιήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε με τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες σας.

  Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, διότι δεν θέλετε να βρίσκεστε εκεί όπου δεν βρίσκεται το κοινό-στόχος σας. Η επιλογή της καλύτερης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες της επιχείρησής σας είναι μια δύσκολη υπόθεση. Θέλετε να επιλέξετε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που έχει το κοινό-στόχο σας και σας διευκολύνει να συνδεθείτε μαζί του. Ακολουθούν 5 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη πλατφόρμα για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

  Πώς να δημιουργήσετε μια στρατηγική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

  • Βήμα 1. Επιλέξτε τους καλύτερους στόχους μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων για την επιχείρησή σας.
  • Βήμα 2 Λάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από το κοινό-στόχο σας.
  • Βήμα 3 Γνωρίστε τους ανταγωνιστές σας
  • Βήμα 4 Διεξάγετε έναν ενδελεχή έλεγχο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης
  • Βήμα 5 Δημιουργήστε και βελτιστοποιήστε τα προφίλ SM σας
  • Βήμα 6 Να είστε δημιουργικοί
  • Βήμα 7 Εργαστείτε με ένα ημερολόγιο περιεχομένου κοινωνικών μέσων
  • Βήμα 8 Δημιουργήστε περιεχόμενο που θέλει ή χρειάζεται το κοινό σας
  • Βήμα 9. να παρακολουθείτε τους KPIs σας και να αναδιαρθρώνετε τη στρατηγική σας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναλόγως

  Εδώ είναι ένα ΔΩΡΕΑΝ πρότυπο στρατηγικής SM από το Hootsuite

  5 συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την καλύτερη πλατφόρμα για την επιχείρησή σας

  #1: Ελέγξτε τα δημογραφικά στοιχεία κάθε ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης

  Πρέπει να γνωρίζετε ποιος χρησιμοποιεί κάθε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ελέγχοντας τα δημογραφικά στοιχεία κάθε ιστότοπου. Ακολουθεί ένα εξαιρετικό άρθρο σχετικά με τον τρόπο ελέγχου των δημογραφικών στοιχείων κάθε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.

  #2: Ελέγξτε τα δημογραφικά στοιχεία του κοινού-στόχου σας

  Ελέγξτε τα δημογραφικά στοιχεία για το κοινό-στόχο σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να δείτε ποια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν και αν αξίζει τον κόπο να είστε εσείς σε αυτή την πλατφόρμα.

  #3: Ελέγξτε τους ανταγωνιστές σας

  Πρέπει επίσης να ελέγξετε ποιες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε αν έχουν παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν χρησιμοποιούν την ίδια πλατφόρμα με εσάς.

  #4: Ελέγξτε την προσωπική σας μάρκα

  Ελέγξτε τη δική σας προσωπική μάρκα σε κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε πώς φαίνεται η μάρκα σας και αν αξίζει να επενδύσετε χρόνο σε κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

  #5: Ελέγξτε το μέγεθος του κοινού-στόχου σας

  Πρέπει να ελέγξετε το μέγεθος του κοινού-στόχου σας σε κάθε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε αν υπάρχει αρκετά μεγάλο κοινό για να μπορέσετε να κάνετε αντίκτυπο με την επωνυμία σας.

  20 δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας διαχειριστής κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης final words

  Εν κατακλείδι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό σας εμπορικό σήμα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις σωστές πλατφόρμες και ότι διαθέτετε τις σωστές δεξιότητες που απαιτούνται στο 2022.

  Αυτά είναι 5 γρήγορα συμπεράσματα:

  #1: Βρείτε έναν μέντορα

  Πρέπει να βρείτε έναν μέντορα που είναι επιτυχημένος στον τομέα σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να μάθετε από κάποιον που τα έχει περάσει όλα αυτά.

  #2: Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο περιεχομένου

  Πρέπει να δημιουργήσετε ένα ημερολόγιο περιεχομένου που να δείχνει τι θα δημιουργήσετε και πότε. Αυτό θα σας επιτρέψει να προγραμματίσετε το έτος σας εκ των προτέρων.

  #3: Δημιουργήστε μια δήλωση αποστολής προσωπικής μάρκας

  Πρέπει να δημιουργήσετε μια δήλωση αποστολής της προσωπικής σας μάρκας που να ορίζει τι αντιπροσωπεύετε και ποιοι είναι οι στόχοι σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να παραμείνετε επικεντρωμένοι στα σωστά πράγματα.

  #4: Χτίστε σχέσεις

  Πρέπει να οικοδομήσετε σχέσεις με ανθρώπους του κλάδου σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να μάθετε από αυτούς και να λάβετε συμβουλές από αυτούς.

  #5: Γίνε ηγέτης

  Πρέπει να είστε ηγέτης στον κλάδο σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να έχετε περισσότερες ευκαιρίες και να κερδίσετε τον σεβασμό των άλλων. Ηγέτης δεν είναι αυτός που γνωρίζει τα περισσότερα, αλλά αυτός που είναι πιο πρόθυμος να μάθει.

  Ελπίζω αυτές οι συμβουλές να σας βοηθήσουν στην καριέρα σας. Έχετε άλλες συμβουλές για τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Παρακαλώ μοιραστείτε το μαζί μας στα σχόλια παρακάτω!

  Αν βρήκατε αυτό το άρθρο χρήσιμο, παρακαλούμε μοιραστείτε το με τους φίλους και τους συναδέλφους σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.😁😁😁

  Leave a Reply